Bắc Giang: Trồng mới 983 ha rừng và 620.000 cây phân tán

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang trồng mới được 983ha rừng trồng tập trung và 620.000 cây xanh, cây phân tán các loại, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kiểm lâm Bắc Giang hướng dẫn người dân trồng rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh đã có 10/10 huyện, thành phố và 3 đơn vị tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với hơn 3.000 lượt người tham gia, đã trồng được 1.246 cây xanh, cây phân tán các loại.

Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở đôn đốc chủ rừng và các xã có diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp tích cực trồng rừng. Đồng thời, tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom; tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng rừng, đảm bảo đạt tỷ lệ cây sống cao; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.

Kiểm lâm Bắc Giang kiểm tra chất lượng cây giống, trước khi đưa đi trồng rừng