Triển khai đề án du lịch dài hạn

ThienNhien.Net – Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các chương trình, đề án có tính dài hạn để đẩy mạnh phát triển du lịch cho thời gian tới, đặc biệt là Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.


Nhiệm vụ này được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao cho Bộ VHTTDL với mục tiêu tạo đà phát triển du lịch trong tương lai, tiếp tục có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ VHTTDL cho biết, đề cương Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” vừa được Bộ phê duyệt tại Quyết định 3146/QĐ-BVHTTDL. Từ nay đến cuối tháng 12/2010, bản Quy hoạch chi tiết sẽ được bổ sung và hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đề cương mới, trong giai đoạn 2010 – 2020, ngành Du lịch phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế từ 10 – 15%/năm và khách du lịch nội địa từ 15 – 18%/năm.

Do đó, Bộ VHTTDL đang khẩn trương xây dựng, ban hành và công bố các tiêu chí đánh giá, xếp hạng các cơ sở dịch vụ du lịch, xếp hạng các sản phẩm du lịch, môi trường du lịch theo tỉnh, thành phố; rà soát lại các cơ chế, chính sách hiện hành về lĩnh vực du lịch để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Mặt khác, Bộ cũng nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực hợp pháp từ các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, nhất là quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với đề cương này, phát triển làng nghề sẽ là một tâm điểm mới của du lịch. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ VHTTDL, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất với UBND các tỉnh về việc quy hoạch và xây dựng các làng nghề gắn với du lịch, lựa chọn làng nghề truyền thống, có giá trị văn hóa đáp ứng được các điều kiện về vị trí, hàng hóa, vệ sinh môi trường… để trở thành điểm tham quan, du lịch và cung ứng dịch vụ cho du khách.