Việt Nam ưu tiên phát triển bền vững

ThienNhien.Net – Ngày 21/09, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự phiên thảo luận bàn tròn về thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là một trong 6 phiên thảo luận tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc kiểm điểm việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.


Tại phiên thảo luận, lãnh đạo các nước đã nhấn mạnh, phát triển bền vững có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia trên toàn cầu, đảm bảo cho các mục tiêu thiên niên kỷ được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ. Vấn đề này cũng được Việt Nam coi là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Trên tinh thần đó, các nước ủng hộ phương hướng chung là thực hiện hiệu quả hơn các biện pháp, cam kết do các hội nghị phát triển của Liên Hợp Quốc đề ra, nhằm thúc đẩy một cách toàn diện sự phát triển bền vững.

Chia sẻ lo ngại với cộng đồng quốc tế về tình trạng biến đổi khí hậu, trong đó có biến động về nguồn nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị các nước, các tổ chức quốc tế có chiến lược khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn nước bởi đây là một trong những vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với an sinh xã hội cũng như ổn định của từng khu vực.

Việt Nam có sông Mê Kông chảy qua, sẽ phối hợp với các quốc gia trong lưu vực khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước con sông này vì lợi ích của người dân cũng như sự phát triển bền vững.

Mở rộng quan điểm bền vững trong phát triển ở cấp độ quốc gia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, yêu cầu đặt ra đối với phát triển kinh tế không chỉ là sự ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng cao mà còn cả việc đảm bảo an ninh kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư.

Phát triển kinh tế cần được kết hợp hài hoà với thực hiện công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng thói quen tiêu dùng cùng phương thức sản xuất tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, thân thiện với môi trường và chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ở cấp độ quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị cần sớm giải quyết vấn đề an ninh lương thực, an ninh năng lượng, khôi phục tăng trưởng kinh tế cùng với tăng hỗ trợ nhằm hạn chế ảnh hưởng của khủng khoảng kinh tế tài chính vừa qua đối với các nước đang phát triển, kết thúc sớm các vòng đàm phán quốc tế về thương mại và biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn các nước mở rộng hợp tác, phấn đấu cho hoà bình, thực hiện hiệu quả các cam kết, chương trình hành động cho sự phát triển bền vững vì lợi ích chung của tất cả các dân tộc, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của con người.