ADB giúp Việt Nam nâng cao chất lượng y tế và thủy lợi

ThienNhien.Net – Ngày 07/09 vừa qua, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết hai hiệp định vay trị giá 160 triệu USD và một hiệp định tài trợ không hoàn lại trị giá 11 triệu USD, nhằm giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đặc biệt dành cho phụ nữ, trẻ em và các dân tộc thiểu số, đồng thời cải thiện năng lực nguồn nhân lực và hạ tầng tưới tiêu trong ngành thủy lợi.


Khoản vay 60 triệu USD từ Quỹ Phát triển châu Á của ADB và 11 triệu USD không hoàn lại từ Chính phủ Australia sẽ tài trợ cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực trong ngành Y tế.

Chương trình này sẽ hỗ trợ những cải cách trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhằm giải quyết những khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề quản lý nguồn nhân lực và tài chính. Bộ Y tế là cơ quan điều hành chương trình, dự kiến được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2015.

Khoản vay thứ hai trị giá 100 triệu USD được ký kết là dành cho Dự án Nâng cao quản lý ngành nước và sửa chữa các hệ thống thủy nông.

Dự án sẽ sửa chữa hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải đã tồn tại 50 năm và xây mới khu đào tạo thuộc trường Đại học Thủy lợi. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đồng tài trợ cho dự án này với khoản vay trị giá 20 triệu euro.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ nhận được 51 triệu USD từ vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan điều hành dự án, dự kiến được hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2016.