Để các chiến dịch nhân đạo “xanh” hơn

ThienNhien.Net – Một trung tâm dữ liệu nguồn trực tuyến của Liên hợp quốc đã được thiết lập nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động nhân đạo và cứu trợ sau thảm họa thiên nhiên, xung đột vũ trang hoặc các cuộc khủng hoảng khác.


Các nguồn dữ liệu được lưu trữ tại trung tâm này vô cùng phong phú. Các hướng dẫn, tài liệu huấn luyện, những nghiên cứu cụ thể và các công cụ hỗ trợ khác được thiết kế như một cuốn sổ tay dành cho các nhà hoạt động cứu trợ.

Đây là nỗ lực của Liên hiệp quốc nhằm cải thiện một thực tế là các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ sau thảm họa đã ít nhiều gây hại đến môi trường bằng các hành động như chặt cây làm lều trại, làm củi, xả rác thải y tế hay bao bì của các gói hàng cứu trợ…

Theo Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) thì việc xem xét khía cạnh môi trường khi thực hiện các hoạt động cứu trợ sẽ đảm bảo rằng cả con người và môi trường đều được chăm sóc và bảo vệ sau thiên tai, xung đột và khủng hoảng. Không những thế, việc này còn giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí.

Hơn 150 nguồn dữ liệu từ hơn 20 tổ chức đã được đưa lên trang web này. INEP đang kêu gọi các tổ chức, chính phủ, viện nghiên cứu, các cá nhân đóng góp dữ liệu bằng bất cứ ngôn ngữ nào.