Ấn Độ bác bỏ dự án khai thác bôxít

ThienNhien.Net – Đề xuất của Công ty khoáng sản Vedanta về khai thác quặng bô xít trong khu vực đồi Niyamgiri của bang Orissa, miền đông Ấn Độ, đã bị Chính phủ nước này từ chối cấp phép.


Theo ông Jairam Ramesh, Bộ trưởng Bộ Môi trường Ấn Độ thì dự án này vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường và việc từ chối cấp phép hoàn toàn dựa trên khía cạnh luật pháp chứ không hề có định kiến hay chịu chi phối của bất cứ vấn đề chính trị nào.

Các nhà hoạt động xã hội và tổ công tác của chính phủ Ấn Độ cho biết việc khai thác mỏ sẽ tàn phá rừng, gây ảnh hưởng đến nơi cư trú và sinh kế, đe dọa sự tồn tại của cộng đồng bản địa Kutia và Diongria Gondh.

Công ty Vedanta đã có một nhà máy lọc Alumina trị giá 800 triệu đô tại Orissa, và gần đây lại đạt được chấp thuận mở rộng một nhà máy trị giá 8 triệu đô.

Nếu dự án lần này được thông qua, các công ty vận chuyển, thương gia và doanh nghiệp trong vùng sẽ được lợi, nhưng các bộ lạc nghèo khó nhất Ấn Độ mà 55% trong số họ sẽ bị di dời sẽ rơi vào cảnh khốn cùng.

Để đảm bảo thực thi luật môi trường và bảo vệ những người dân nghèo, chính phủ Ấn Độ đã có một quyết định quan trọng.