Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng Mê Kông

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Công – giai đoạn 2 (2011-2015)” với tổng kinh phí 30 triệu USD.


Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Y tế cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các hoạt động của dự án để tránh trùng lặp và phát huy, kế thừa kết quả của các dự án đang triển khai, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Được biết, mục tiêu chung của dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê Kông” là giảm tỉ lệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm phổ biến, khống chế dịch, giảm gánh nặng bệnh tật cho nhân dân trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.

Dự án có 3 mục tiêu cụ thể là: kiểm soát kịp thời và khống chế những trận dịch có khả năng gây tác động lớn đối với kinh tế và y tế của khu vực; mở rộng phạm vi phòng chống và kiểm soát đối với các bệnh truyền nhiễm cho cộng đồng nguy cơ cao, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nghèo và nâng cao nhận thức; cải thiện chính sách, tính chuẩn mực và sự hợp tác giữa các nước nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm bao gồm cả kiểm soát HIV/AIDS.

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án (2006-2010) được triển khai tại 3 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, đã bước đầu khống chế và lên kế hoạch phòng một số bệnh truyền nhiễm tại khu vực.