Tiếp cận với nước sạch chưa được công nhận là quyền con người

ThienNhien.Net – Một diễn đàn quốc tế cấp bộ trưởng diễn ra tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc hồi cuối tháng 3 với lời tuyên bố rằng tiếp cận với nước sạch là nhu cầu cơ bản của con người, nhưng không phải là một quyền con người, như một số đại biểu tham gia diễn đàn đề xuất.

Nội dung của tuyên bố như sau: “Chúng tôi công nhận các cuộc bàn luận với Liên Hợp Quốc về các quyền con người, cũng như việc tiêp cận với nước sạch và điều kiện vệ sinh. Chúng tôi công nhận rằng việc tiếp cận với nước sạch và điều kiện vệ sinh là một nhu cầu cơ bản của con người.”

Các thành viên tham gia hội thảo cũng đồng tình rằng phải quản lý tài nguyên nước tốt hơn, phải nỗ lực để ngăn chặn sự ô nhiễm nguồn nước trên bề mặt trái đất và nguồn nước ngầm, cũng như cải thiện hệ thồng quản lý liên quan đến nước.

Tuy nhiên, có 20 quốc gia không đồng tình với tuyên bố trên. Họ cho rằng tiếp cận với nước sạch cần phải được công nhận là quyền cơ bản của con người.

Hiện nay, theo Liên Hợp Quốc ước tính, trên toàn thế giới, có hơn 1 tỉ người không được tiếp cận với nước sạch và 2,5 tỉ người không có nước sạch để phục vụ các nhu cầu vệ sinh.

Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) ước tính rằng đến năm 2030, gần một nửa dân số thế giới sẽ sống ở những vùng thiếu nước sạch, phần đông người dân bị ảnh hưởng sinh sống ở Trung Quốc và Nam Á.