ASEAN + 3 tăng cường hợp tác về môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 06/08, tại Hà Nội, Hội nghị các quan chức cao cấp các nước Đông Nam Á và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASEAN + 3) về môi trường đã khai mạc. Tại Hội nghị, các nước đã cùng nhìn lại kết quả hợp tác ASEAN + 3, đưa ra những đề xuất mới cho ASEAN + 3 trong hợp tác về môi trường, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN+3 lần thứ 9…

Qua các hội nghị trước đây, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN+3 về môi trường, Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ 70 triệu đô la Mỹ thông qua Quỹ Phát triển ASEAN và Quỹ hợp tác ASEAN – Nhật Bản; tài trợ mới 52 triệu đô la Mỹ hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực ASEAN, sáng kiến trao đổi thanh niên trên diện rộng với tổng kinh phí 325 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm. Nhật Bản cũng hỗ trợ các nước thành viên ASEAN trong việc xây dựng kế hoạch thúc đẩy 3R (giảm thiếu, tái sử dụng và tái chế).

Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm và thành tựu trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược. Các nước thành viên ASEAN đã ghi nhận Dự thảo đề xuất của Trung Quốc “Chiến lược hợp tác bảo vệ môi trường ASEAN – Trung Quốc 2009-2019”, được coi là tài liệu định hướng hợp tác trong 10 năm tới. Trung Quốc cũng đề xuất thành lập Trung tâm môi trường ASEAN – Trung Quốc như là cơ quan tư vấn và kỹ thuật hợp tác về môi trường giữa ASEAN và Trung Quốc để thực hiện Chiến lược hợp tác ASEAN – Trung Quốc.

Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, các khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho học viên các quốc gia ASEAN nhằm tăng cường năng lực trong lĩnh vực môi trường, cùng thực hiện Dự án quản lý và phát triển đất ngập nước tổng hợp… 

Những đề xuất mới về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa ASEAN+3 bao gồm: Các nước thành viên ASEAN thông báo cho cho các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc về một số hoạt động về giáo dục môi trường 2008-2012 như Diễn đàn thanh niên ASEAN về phát triển bền vững, Chương trình trường học sinh thái. Brunei, với vai trò là quốc gia đầu mối về giáo dục môi trường kêu gọi sự hợp tác của 3 nước này để thực thi các hoạt động. 

Các nước thành viên đã ghi nhận về sáng kiến được đề xuất, có 2 chương trình các nhà lãnh đạo xanh ASEAN-Hàn Quốc dành cho các chuyên gia và cán bộ quản lý nhà nước cấp cao và chương trình các chuyên gia ASEAN-Hàn Quốc dành cho các cán bộ và các chuyên gia sẽ được tổ chức thành các khóa học ngắn hạn. Sáng kiến này nhằm trao đổi kinh nghiệm và kiến thức về các chính sách phát triển bền vững và phát triển xanh trong lĩnh vực môi trường giữa các cơ quan môi trường và các cơ quan khác có liên quan tại Hàn Quốc. 

Dự kiến Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN+3 về môi trường lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 8/2011 tại Brunei.