Hơn 3 triệu ha rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho hay, tính đến ngày 31/12/2017, tổng diện tích có rừng của khu vực phía Bắc là 8,735 triệu hecta, trong đó, rừng đặc dụng 1.155.977ha; rừng phòng hộ 2.805.000ha; rừng sản xuất 4.253.080ha; rừng ngoài quy hoạch 521.285 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn vùng năm 2017 đạt 49,84%.

Tuần tra bảo vệ rừng

Đến ngày 30/11/2018, tại 31 tỉnh khu vực phía Bắc đã phát hiện 6.046 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng, chiếm 49% số vụ vi phạm cả nước; diện tích rừng bị thiệt hại 452 ha, giảm 223 ha (33%) so với năm 2017. Tổng số vụ đã xử lý là 5.378 vụ, trong đó khởi tố hình sự 66 vụ, xử lý hành chính 5.312 vụ.

Cũng năm 2018, các tỉnh khu vực phía Bắc để xảy ra 149 vụ cháy rừng, diện tích rừng thiệt hại 232 ha. Theo đó, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tích cực kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ.

Ông Cao Chí Công – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, tình hình vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua giảm mạnh và có sự chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương, qua đó đã góp phần vào thành tích chung trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của toàn quốc (số vụ vi phạm giảm 15% và diện tích thiệt hại giảm 33%).

Cụ  thể, về cơ bản, rừng đã và đang được quản lý bảo vệ và phát triển; tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép trên quy mô lớn được kiềm chế, giảm thiệt hại đến tài nguyên rừng và cơ bản đã kiểm soát được các “điểm nóng” phá rừng, khai thác rừng trái phép.

Hiện đã có 20/31 tỉnh có nguồn thu chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tổng số diện tích rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại 20 tỉnh là: 3,622 triệu ha tăng hơn 300 ngàn ha so với năm 2017, trong đó: Tây Bắc: 1,51 triệu ha; Đông Bắc: 1,32 triệu ha; Bắc Trung bộ: 872 ngàn ha. Tổng số tiền DVMTR đã thu năm 2018 của 20 tỉnh vùng 1, 2 là: 1.650,7 tỷ đồng.