TP.HCM: Xây dựng phương án xử lý chất thải nguy hại

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố, trong đó dự kiến lượng phát sinh đến năm 2025 và khuyến khích công nghệ đốt tiên tiến, triệt để; đề xuất cơ chế hỗ trợ, khuyến khích việc xã hội hóa công tác này; trình UBND thành phố thông qua trong tháng 08/2010.


Thực tế hiện nay, TP.HCM vẫn chưa có một bãi chôn lấp an toàn dành cho chất thải nguy hại (CTNH), trong khi đầu tư xử lý cũng rất hạn chế. Hiện việc xử lý chủ yếu do 4 công ty tư nhân đảm nhận. Trong đó, Công ty Môi trường đô thị chỉ mới xử lý CTNH trong lĩnh vực y tế, nhưng tổng công suất chỉ mới đáp ứng 1/10 khối lượng chất thải thực tế phát sinh.

Từ nhu cầu cấp thiết này, UBND TP.HCM đã phê duyệt 3 dự án xử lý chất thải nguy hại, bao gồm dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh của Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam; dự án của Công ty cổ phần Mộc An Châu tại Khu Tây Bắc Củ Chi và dự án của Công ty Môi trường đô thị tại bãi rác Đông Thạnh, Củ Chi.

Do đó, ngoài việc xây dựng phương án xử lý chất thải nguy hại theo chỉ đạo trên của thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được giao xem xét, giám sát các dự án mới này.