Bổ sung quy hoạch quặng chì kẽm ở Yên Bái

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung 32,07 ha diện tích quặng chì kẽm khu vực huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vào danh mục các dự án thăm dò giai đoạn 2009-2015 thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì-kẽm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2006.


Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo kiểm tra, thu hồi giấy phép khai thác chì-kẽm đã cấp không đúng quy định của pháp luật về khoáng sản trên diện tích 2,7 ha thuộc khu vực nêu trên, đồng thời thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, quản lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò chì – kẽm khu vực xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái để cấp giấy phép theo quy định. UBND tỉnh Yên Bái lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính để thăm dò.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi báo cáo thăm dò trữ lượng chì kẽm khu vực này được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.