Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản.


Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trên thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/2008/CT-TTg ngày 01/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chỉ thị 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sớm hoàn thiện Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới; chuẩn bị tốt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ ban hành sau khi dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

Trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ những quan ngại về hiện trạng quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên khoáng sản, môi trường. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định, Chính phủ đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để từng bước xử lý hiện trạng này.

Thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường, quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên đang tiếp tục được hoàn chỉnh, quán triệt đầy đủ hơn theo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đi liền với việc bảo vệ, cải thiện môi trường, phát triển bền vững.

Các hoạt động phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường; việc kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường ở một số vùng, lưu vực sông, khu công nghiệp, khu vực khai thác mỏ, làng nghề, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng được đẩy mạnh và đã mang lại một số kết quả bước đầu.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản, nhất là những khoáng sản có tiềm năng quy mô lớn nhằm khắc phục tình trạng đầu tư khai thác tràn lan, chế biến và xuất khẩu khoáng sản thô, lãng phí tài nguyên, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái và an ninh quốc phòng.