Gần 8,4 tỷ đồng lập quỹ xây dựng nhà phòng chống thiên tai

ThienNhien.Net – UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án “Nhà ở phòng chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu” do Quỹ Rockefeller – Hoa Kỳ tài trợ thông qua Viện chuyển đổi môi trường và xã hội với tổng giá trị gần 8,4 tỷ đồng (417.737 USD).

Dự án sẽ tiến hành xây dựng Quỹ vốn vay quay vòng để xây mới cũng như nâng cấp nhà ở chống bão, tăng cường kiến thức và năng lực cho Hội Phụ nữ thành phố để đóng vai trò hỗ trợ và là tác nhân cho khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở Đà Nẵng; thực hiện các hoạt động liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; hỗ trợ các hộ gia đình và cộng đồng dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu, chuẩn bị và ứng phó với thiên tai. Dự án được thực hiện tại 4 quận, huyện, gồm: Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang, thời gian thực hiện từ 2011 đến 2014.