Khai thác động vật rừng thông thường phải được chủ rừng đồng ý

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp vừa ban hành Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường quy định tại Danh mục động vật rừng thông thường gồm 160 loài.

Thông tư quy định, các tổ chức, cá nhân khai thác 160 loài thuộc Danh mục động vật rừng thông thường phải có giấy phép khai thác do cơ quan có thẩm quyền cấp; phải sử dụng công cụ, phương tiện đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, không gây tổn hại sinh cảnh và môi trường; được sự đồng ý của chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân khai thác không đồng thời là chủ rừng; và đặc biệt không khai thác vì mục đích thương mại trong các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên.

Đối với việc cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc không vì mục đích thương mại, các cá nhân, tổ chức đều phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép, gồm: bản chính đề nghị cấp phép; bản chính thuyết minh phương án khai thác; bản chính báo cáo đánh giá quần thể loài động vật rừng thông thường đề nghị khai thác từ tự nhiên (hoặc văn bản ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học trong trường hợp cấp phép không vì mục đích thương mại); bản chính giấy chấp thuận phương án khai thác của chủ rừng…

Lợn rừng (Ảnh: ThienNhien.Net)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố là đơn vị cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý. Trong khi đó, Tổng cục Lâm nghiệp được giao trách nhiệm cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường trên lâm phận của các chủ rừng thuộc Trung ương quản lý. Thời hạn cấp phép tối đa không quá 30 ngày.

Với các tổ chức, cá nhân nuôi các loài thuộc Danh mục động vật rừng thông thường, phải đảm bảo các điều kiện cơ bản như: cơ sở nuôi, trại nuôi phù hợp với đặc tính sinh trưởng, phát triển của loài nuôi; đảm bảo an toàn cho người và động vật nuôi; đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

Về nguồn gốc động vật rừng thông thường, đối với khai thác từ tự nhiên trong nước, cần có bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Trong trường hợp nhập khẩu, cần có tờ khai hàng hóa nhập khẩu được cơ quan hải quan cửa khẩu xác nhận. Các loài ngoại lai xâm hại theo quy định của pháp luật không được gây nuôi dưới mọi hình thức.

Nếu mua của tổ chức, cá nhân khác, cần có hồ sơ mua bán, trao đổi động vật giữa người cung ứng và người nuôi.

Đối với động vật nuôi trong trường hợp xử lý tịch thu, cần có quyết định của người có thẩm quyền xử lý tang vật hoặc vật chứng theo quy định của pháp luật.

Để nhận được giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại, các tổ chức, cá nhân cần lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi và nộp cho Cơ quan Kiểm lâm sở tại xem xét, phê duyệt.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 9/11/2012.