Ra mắt Quỹ Đầu tư phát triển sạch

ThienNhien.Net – Ngày 07/07, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital đã ra mắt quỹ đầu tư cấp khu vực đầu tiên về năng lượng tái tạo, sản xuất nước sạch và xử lý chất thải tại Việt Nam.


Quỹ này mang tên Quỹ Đầu tư phát triển sạch Mekong Brahmaputra, nhằm mang lại lợi nhuận ổn định cũng như các ảnh hưởng tích cực về mặt môi trường, xã hội tại một số quốc gia đang phát triển thuộc lưu vực sông Mê Kông và Brahumputra.

Quỹ sẽ đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch, xử lý nước thải và xử lý chất thải tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nepal, Sri-Lanka, Bhutan và Bangladesh.

Quỹ Đầu tư phát triển sạch có số vốn là 45 triệu USD trong đợt huy động đầu tiên, sẽ do Dragon Capital quản lý. Quỹ này chú trọng đến sự tự chủ về năng lượng đồng thời bảo đảm vấn đề về môi trường, hai vấn đề quyết định trong việc phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam và khu vực châu Á.

Quỹ được điều hành bởi chuyên gia về lĩnh vực đầu tư sạch Gavin Smith và chuyên gia tài chính Joseph J. Hoess cùng với đội ngũ nhân viên tại thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok.

Đây là quỹ đầu tư bền vững đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam và cũng là quỹ huy động được lượng vốn lớn nhất trong năm 2010 tính đến thời điểm hiện tại. Dự kiến quy mô quỹ sẽ tăng lên đến 100 triệu USD sau đợt huy động vốn thứ hai vào năm 2011.