Xót xa Vườn Quốc gia Yok Đôn

ThienNhien.Net – Mỗi năm, nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động bảo vệ rừng đặc dụng trong các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên, tình trạng lâm tặc lộng hành trong các khu rừng đặc dụng, khiến những cánh rừng quý này bị suy kiệt từng ngày.


Báo Sài Gòn giải phóng ngày 28/6/2010 cho biết, để quản lý, bảo vệ và chăm sóc 115.545ha rừng ở Vườn Quốc gia Yok Đôn,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khoán cho Vườn 150 cán bộ, nhân viên kiểm lâm (trung bình, một kiểm lâm viên quản lý hơn 700ha rừng). Chi phí tiền lương cũng khoán cho mỗi kiểm lâm viên 45 triệu đồng/người/năm. Khoản cố định này tính ra mỗi năm hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra còn các khoản khác như: Khoán bảo vệ rừng (3 tỷ đồng cho hơn 30 hộ), chi ngoài định mức, quản lý phí… xấp xỉ chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, Vườn Quốc gia Yok Đôn đã và đang bị tàn phá nặng nề. Theo thống kê của Ban quản lý Vườn Quốc gia rộng nhất nước này thì từ đầu năm 2010 đến nay, Hạt Kiểm lâm của vườn đã phát hiện và xử lý 280 vụ xâm hại rừng, thu giữ hơn 500m³ gỗ quý. Song, chính một cán bộ quản lý Vườn quốc gia Yok Đôn thừa nhận, đó chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ so với số gỗ bị lâm tặc đốn hạ và vận chuyển ra khỏi rừng. Bình quân, mỗi tháng chỉ riêng Vườn quốc gia Yok Đôn đã có khoảng 1.500 – 2.000m³ gỗ quý các loại bị lâm tặc đốn hạ.