Nan giản vấn đề rác nông thôn Hà Nội

ThienNhien.Net – Hiện nay, mỗi ngày người dân Hà Nội thải ra khoảng 5.000 tấn rác thải rắn, trong đó, rác thải rắn từ khu vực nông thôn là khoảng 1.500 tấn. Việc tìm kiếm nơi chôn lấp, xử lý rác thải rắn hiện nay ở khu vực nông thôn đang là vấn đề nan giải đối với Hà Nội.


Báo Đại đoàn kết ngày 2/7/2010 cho biết, không địa phương nào, từ thôn, xã đến huyện của Hà Nội chấp nhận địa phương mình là nơi chứa rác của thành phố đã khiến bộ mặt Thủ Đô nhếch nhác dù thời điểm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã cận kề.

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cho biết: Địa phương rất khó khăn trong việc tìm địa điểm thích hợp cho việc chôn lấp rác thải của huyện, vì không địa phương nào chịu bỏ đất làm bãi rác chung, do đó Thường Tín đã phải chấp nhận việc 167/167 thôn đều có hố chôn lấp rác riêng của mình.

Không chỉ riêng địa phận huyện Thường Tín, mà hầu hết khu vực nông thôn của Hà Nội, vấn đề xây dựng bãi chứa rác thải đang là bài toán khó đối với chính quyền Thủ Đô.