Tiếp tục hoàn thiện CSDL thanh tra môi trường

ThienNhien.Net – Theo thông tin từ Tổng cục Môi trường, sáng 23/04/2012 cơ quan này đã chủ trì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), lưu trữ hồ sơ, chia sẻ và trao đổi thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra môi trường trên phạm vi toàn quốc”.

(Ảnh: Tổng cục Môi trường)

Hội thảo có sự tham gia và góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, các chuyên gia và đơn vị liên quan. Sau khi nghe giới thiệu về Dự án và kết quả xây dựng phần mềm quản trị CSDL thanh tra môi trường, hệ thống WebGIS về nghiệp vụ thanh tra môi trường, các đại biểu đã trao đổi và đóng góp ý kiến về phần mềm cũng như cách thức triển khai hiệu quả phần mềm trên phạm vi toàn quốc.

Các đại biểu đã thống nhất xây dựng chính sách bảo mật thông tin, duy trì hoạt động cho hệ thống, đồng thời kiến nghị  Tổng cục Môi trường cần tập trung triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi triển khai rộng trên phạm vi toàn quốc.