Bổ sung 290 ha quặng chì kẽm ở Hà Giang vào quy hoạch

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung khu vực chì – kẽm rộng 290 ha tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vào danh mục các đề án thăm dò giai đoạn 2006 – 2015 thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì – kẽm giai đoạn 2006 – 2015, có xét đến 2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò chì kẽm tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành.
 
Phó Thủ tướng lưu ý, việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ tại các khu vực trên được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

UBND tỉnh Hà Giang sẽ lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính làm chủ đầu tư đề án thăm dò.