Ký kết Dự án kiểm kê khí nhà kính

ThienNhien.Net –Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký kết Dự án "Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính Quốc gia tại Việt Nam", với nỗ lực nhằm hướng tới một nền kinh tế “cacbon thấp”.


Theo Lao Động 30/06, dự án hợp tác kỹ thuật này có tổng kinh phí hỗ trợ từ JICA khoảng 3,1 triệu USD, được thực hiện trong 3 năm từ tháng 09/2010.

Kiểm kê khí nhà kính là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, thông qua đó có thể cập nhật thường xuyên lượng phát thải khí nhà kính sản sinh ra từ các hoạt động sản xuất.

Đây được xem như một công cụ hữu hiệu trong việc xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển “xanh”.