Hiện đại hóa công nghệ dự báo và quan trắc khí tượng thủy văn

ThienNhien.Net – Giai đoạn 2010-2012 sẽ tiến hành gia tăng mật độ và tự động hóa hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn nhằm cung cấp số liệu chính xác, kịp thời, phục vụ công nghệ dự báo bằng mô hình số, công nghệ dự báo mưa, lũ hiện đại.


Đây là một trong những mục tiêu của Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, giai đoạn 2010-2012 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án bao gồm 5 nội dung chính, tương ứng với 5 dự án thành phần có tổng mức vốn đầu tư và kinh phí thực hiện khoảng 1.391 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Dự án 1: hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn bề mặt với kinh phí đầu tư khoảng 342 tỷ đồng. Trong đó, sẽ đầu tư lắp đặt 127 trạm khí tượng tự động cho khu vực Bắc Bộ; trang bị thiết bị tự động đo mực nước và mưa cho 25 trạm thủy văn hiện có trên hệ thống sông Hồng; lắp đặt 412 điểm đo mưa tự động trên phạm vi toàn quốc và tăng cường thiết bị đo truyền thống cho mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn hiện có…

Dự án 2: hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng cao không với kinh phí đầu tư khoảng 292 tỷ đồng. Trong đó, sẽ lắp đặt 4 trạm ra đa thời tiết tại Việt Trì, Pleiku, Vinh và Quy Nhơn; đầu tư xây dựng mới 2 trạm Vô tuyến thám không Cam Ranh, Cà Mau và đầu tư trang bị hệ thống điều hành, quản lý, xử lý kỹ thuật, tổ hợp ảnh ra đa trung tâm phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.

Dự án 3: có kinh phí đầu tư khoảng 294 tỷ đồng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu và hiện đại hóa hệ thống thông tin khí tượng thủy văn. Cụ thể, xây dựng và trang bị thiết bị truyến số liệu VSAT cho trạm trung tâm Hà Nội và 73 trạm xa (9 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, 54 Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh và 10 trạm ra đa); trang bị 3 trạm VSAT di động phục vụ ứng phó trong điều kiện thời tiết nguy hiểm…

Dự án 4: hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn với kinh phí đầu tư khoảng 151,83 tỷ đồng.

Dự án 5: xây dựng Trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 20.200 m2, kinh phí đầu tư 262 tỷ đồng.