Nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia

ThienNhien.Net – Sáng 03/11, Cổng TTĐT Chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến về khoa học công nghệ, vấn đề được xem như động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững.


Trong quá trình đổi mới đất nước, hoạt động khoa học công nghệ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và tạo ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực này.

Tuy nhiên, do điều kiện đất nước ta còn nghèo, cơ sở vật chất và đầu tư kinh phí cho khoa học công nghệ còn hạn hẹp, nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện khi cơ chế quản lý kinh tế đang trong quá trình đổi mới và nhất là trước sức ép cạnh tranh trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế, hoạt động khoa học công nghệ còn đứng trước những thách thức.

Để khắc phục những khó khăn thách thức, nhanh chóng nâng cao hơn nữa tiềm lực khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước như Dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 -2020” đã đề ra; đồng thời, nhằm phân tích rõ hơn những vấn đề này, Cổng TTĐT Chính phủ đã tổ chức Chương trình Toạ đàm trực tuyến “Nâng cao tiềm lực Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phát triển nhanh và bền vững”.

Tọa đàm có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Quân – Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Đình Hiệp – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Văn Trì – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Tăng Cường – Giám đốc Công ty cơ khí Quang Trung, Ninh Bình; Vụ trưởng Vụ Công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ.

Buổi tọa đàm diễn ra theo 3 nhóm chủ đề chính.

Thứ nhất, những thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật trong 5 năm từ 2006 – 2010 đóng góp vào các mục tiêu phát triển – kinh tế xã hội của đất nước.

Thứ hai, những giải pháp nhằm nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia trong giai đoạn 2010 -2015.

Thứ ba, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì và của các Bộ, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.