Quy hoạch bảo tồn vịnh Bái Tử Long

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đánh giá các tiềm năng, lợi thế và những vấn đề tồn tại trong thực tế phát triển khu vực vịnh Bái Tử Long, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức nghiên cứu, lập Đề án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Bái Tử Long.


Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long triển khai hoàn thiện và báo cáo về Đề án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Bái Tử Long trong tháng 09/2010.

Việc lập Đề án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Bái Tử Long là một trong những giải pháp nhằm mục đích tôn vinh cũng như góp phần bảo tồn tốt hơn những giá trị văn hóa, lịch sử, địa chất địa mạo, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của vịnh Bái Tử Long.

Vịnh Bái Tử Long nằm trong vịnh Bắc Bộ, ở vùng Đông Bắc của Việt Nam, bao gồm hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có nhiều đảo lớn có dân sinh sống. Vịnh Bái Tử Long cùng với vịnh Hạ Long là di sản vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam.