Bắc Kạn quản lý cấp phép khai thác 6 điểm chì kẽm

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Kạn quản lý cấp phép khai thác 6 điểm chì kẽm thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.


Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến việc cấp phép hoạt động khoáng sản chì kẽm tại 3 điểm mỏ thuộc huyện Chợ Đồn và huyện Pác Nặm. Đồng thời, tỉnh Bắc Kạn cần đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Kạn phải tổ chức, quản lý khai thác 6 điểm chì kẽm theo đúng quy định của pháp luật nhằm sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.