Cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng sẽ phải di dời và công bố công khai

ThienNhien.Net – Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời hoặc cấm hoạt động và công bố công khai về hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đây là một trong những điểm mới của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý xây dựng, hoàn thiện.

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ phải di dời và bị công khai trên mạng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ phải di dời và bị công khai trên mạng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 179/2013/NĐ-CP đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, qua đó tăng mức xử phạt vi phạm hành chính; khung và mức phạt đã được chi tiết hóa, đảm bảo công bằng trong quá trình xử phạt; việc phân định thẩm quyền xử phạt của các lực lượng đảm bảo đúng pháp luật, không bị chồng chéo, rõ ràng…

Tuy vậy, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cũng thừa nhận, cùng với việc thay đổi một số cơ chế chính sách mới, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế-xã hội đang phải đối mặt với các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Việc áp dụng Nghị định số 179/2013/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số tồn tại cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

Có thể kể đến một số hành vi vi phạm hành chính trước đây không xử lý được do không có chế tài xử phạt đã được cụ thể hóa trong Nghị định như: Các hành vi vi phạm hành chính đối với cơ sở là đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; các cơ sở không có cam kết/kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường; các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn và độ rung; các hành vi vi phạm về bảo tồn đa dạng sinh học…

Đặc biệt, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị định, quyết định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các thông tư, thông tư liên tịch để cụ thể hóa các quy định về bảo vệ môi trường, do đó phải sửa đổi Nghị định số 179/2013/NĐ-CP để các chế tài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hiện nay.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết sẽ chỉnh sửa dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ trong tháng Tám.