Thêm 5 đối tượng được hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Theo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích, sẽ có thêm 5 đối tượng được hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, 5 đối tượng thuộc khu vực công ích đã được Nhà nước hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường, bao gồm: Kho thuốc bảo vệ thực vật; bệnh viện; bãi rác; điểm tồn lưu chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh và trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

Và 5 đối tượng đang được dự kiến đưa vào danh sách hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường là: Nhà máy xử lý chất thải rắn; làng nghề truyền thống; trại giam giữ, cải tạo phạm nhân; trung tâm giáo dưỡng, bảo trợ xã hội; các đơn vị huấn luyện quân sự; các cơ sở đảm bảo hậu cần kỹ thuật quân sự.

Được biết dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, đang được đăng lấy ý kiến rộng rãi nhân dân trong và ngoài nước.

Việc bổ sung như nêu trên là nhằm đảm bảo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích mới phát sinh. Thực tế cũng cho thấy, việc bổ sung các đối tượng này vào diện được hỗ trợ kinh phí xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường là hết sức cần thiết.

Các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường của các cơ sở nêu trên sẽ được xem xét, hỗ trợ khi có đầy đủ 3 điều kiện sau: (i) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật và được đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm; (ii) Chưa có kinh phí thực hiện hoặc đã được bố trí nhưng chưa đủ để thực hiện dự án; (iii) Dự án phải bao gồm một trong các nội dung sau: xử lý tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật đã quá hạn sử dụng hoặc bị cấm lưu hành, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; xử lý phục hồi môi trường đất; xử lý ô nhiễm tồn lưu chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh; xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế trong các bệnh viện; xử lý khống chế ô nhiễm bãi rác, đóng cửa, phục hồi môi trường bãi rác, cải tạo, nâng cấp bãi rác; xử lý nước thải sinh hoạt đô thị; xử lý chất thải rắn; xử lý chất thải của làng nghề truyền thống; xử lý chất thải của Trại giam giữ, cải tạo phạm nhân, Trung tâm giáo dưỡng, bảo trợ xã hội; xử lý chất thải của các đơn vị huấn luyện quân sự; các cơ sở đảm bảo hậu cần kỹ thuật quân sự (kho tàng quân sự, sân bay, cảng quân sự).

Từ năm 2008 đến nay, triển khai Quyết định đó của Thủ tướng Chính phủ đã có 16 dự án xử lý ô nhiễm triệt để thuộc khu vực công ích (10 dự án bệnh viện, 4 dự án bãi rác và 2 dự án xử lý kho thuốc bảo vệ thực vật) đã được hỗ trợ với tổng kinh phí được phê duyệt hơn 123 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương hơn 74 tỷ đồng và kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương gần 49 tỷ đồng.