Hà Nội hoàn thiện thủ tục cắm mốc giới đất tại các nông, lâm trường

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hà Nội vừa giao cho hai Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dự án “Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc, đường ranh giới sử dụng đất cho các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Ảnh minh họa (Ảnh: ThienNhien.Net)

UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc chủ trương đầu tư dự án “Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc, đường ranh giới sử dụng đất cho các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội” và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư lập, thực hiện dự án này theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm liên hệ với Ban đổi mới doanh nghiệp thành phố, cập nhật kết quả sắp xếp các doanh nghiệp nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội làm cơ sở để xác định quy mô đề xuất chuẩn bị đầu tư dự án. Đồng thời, rà soát kỹ các dự án đo đạc, hồ sơ địa chính, cắm mốc giới đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố để tránh trùng lắp khối lượng…

Hiện nay, tổng diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp của Hà Nội là 29.171,3 ha, trong đó, rừng sản xuất 13.982,9ha, rừng phòng hộ 20.555 ha, rừng đặc dụng 10.154,2 ha.