Sớm đưa việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ổn định

ThienNhien.Net – Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo cách mới sẽ điều chỉnh việc khai thác khoáng sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, cần sớm đưa công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đi vào ổn định, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Ngày 6/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của doanh nghiệp là đúng đắn về mặt pháp lý và chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đây là chính sách mới, điều chỉnh việc khai thác khoáng sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để đầu tư cho hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, cải tạo môi trường và những hệ lụy khác do khai thác khoáng sản gây ra cho địa phương.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Về phía các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, với trách nhiệm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sẽ nâng cao ý thức trong việc đầu tư trang thiết bị tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn để khai thác có hiệu quả, thu được lợi nhuận cao nhất.

Theo đánh giá của các địa phương, việc tổ chức Hội nghị này dành cho các cán bộ, công chức các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên cả nước đã giúp tạo sự thống nhất về cách hiểu, cách làm trong việc triển khai quy định của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Nghị định và trong quá trình thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng được giải đáp thấu đáo.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu ngay sau Hội nghị, các đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ trong công tác tính tiền cấp quyền cần đẩy nhanh tiến độ thực thi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP và sớm đưa công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đi vào ổn định, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, tập trung nguồn lực xây dựng các văn bản thực thi công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP trước 30/12/2014 đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tính đúng, tính đủ, công bằng, minh bạch để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, có trách nhiệm và nghĩa vụ đầy đủ với Nhà nước khi tham gia hoạt động khoáng sản; cần hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đảm bảo thời gian, tránh thủ tục phiền hà.