Ngăn ngừa ô nhiễm nước ở Đồng Nai

ThienNhien.Net – Sau gần 3 năm triển khai, Dự án “Ngăn ngừa ô nhiễm nước trong hồ Trị An và hạ lưu sông Đồng Nai” do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) thực hiện bước đầu đã có được những kết quả khá khả quan. Sáng 04/06 vừa qua, WWF đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết dự án này.


Dự án “Ngăn ngừa ô nhiễm nước trong hồ Trị An và hạ lưu sông Đồng Nai” được bắt đầu triển khai từ tháng 09/2007 với sự hỗ trợ về tài chính của Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) và kết thúc vào tháng 06/2010. Mục tiêu của dự án là xác định và ngăn ngừa các vấn đề ô nhiễm nước đang ngày một gia tăng trong hồ Trị An và hạ lưu sông Đồng Nai.

Cụ thể, dự án đã có được một số kết quả như: xác định mối liên hệ giữa các phương thức sử dụng đất của cộng đồng địa phương (lâm nghiệp, thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp và khu dân cư); giới thiệu phương pháp sản xuất tốt hơn cho các cộng đồng sinh sống gần hồ và hạ lưu sông Đồng Nai; hỗ trợ xây dựng chiến lược nước sạch và vệ sinh môi trường cho các bên liên quan sử dụng nguồn nước trong vùng dự án; nâng cao năng lực cho cá nhân và cộng đồng về kiến thức kỹ năng quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên để tiến hành các hoạt động sinh kế bền vững; xây dựng hệ thống thông tin về các lợi ích kinh tế – xã hội, sinh thái từ sự giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước…

Những kết quả nghiên cứu này của dự án sẽ là điều kiện quan trọng để đưa ra các biện pháp ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm nguồn nước trong hồ Trị An và hạ lưu sông Đồng Nai.