Hà Nội: Đẩy nhanh việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Chiều 20/05 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng, Trưởng Ban chỉ đạo công tác di dời cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu phương thức thực hiện các dự án di dời cơ sở sản xuất. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với thành phố các cơ chế, chính sách, cơ chế đặc thù áp dụng cho các dự án di dời để đẩy nhanh tiến độ công tác này.


Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – đơn vị thường trực Ban chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch của các cơ sở sản xuất công nghiệp, xây dựng lộ trình di dời các cơ sở này ra khỏi nội đô.

Trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế Di dời cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đô thị.

Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương cung cấp thông tin quy hoạch để các doanh nghiệp nghiên cứu, lựa chọn hình thức di dời.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm đề xuất cơ chế, chính sách đối với các đơn vị di dời.

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp với Ban quản lý các khu, cụm công nghiệp các huyện, thị xã, các công ty kinh doanh đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp rà soát, thống kê diện tích đất chưa có chủ đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp; tổ chức đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho đối tượng di dời; đề xuất phương án bố trí các cơ sở sản xuất phải di dời ngay và nhu cầu đầu tư xây dựng các khu công nghiệp.

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội Nguyễn Văn Hậu, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo cho biết, tính đến nay, thành phố mới cơ bản hoàn thành việc xử lý 25 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 15 cơ sở đã xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải, chất thải đảm bảo tiêu chuẩn; 2 cơ sở đã di dời và 8 cơ sở đang được giải quyết dứt điểm.

Hiện tại, khu vực đô thị và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội có 422 cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc 17 ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động, trong đó có 209 cơ sở tại các quận nội thành và thị xã Sơn Tây.