Bến Tre: Phát triển mô hình hợp tác xã thủy sản

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan và các hợp tác xã thủy sản thực hiện một số giải pháp nhằm giữ vững mô hình kinh tế hợp tác xã quản lý thủy sản ở các huyện ven biển trong tỉnh, trên cơ sở tập trung củng cố, phát triển các hợp tác xã thủy sản trong thời gian tới.


Cụ thể, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho các xã viên hiểu biết về các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của hợp tác xã thủy sản; tập trung hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn cho các hợp tác xã thủy sản thực hiện tốt các hoạt động của mình.

Đặc biệt, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ có chương trình, kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã thủy sản trong công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát triển ổn định và bền vững trong tương lai (như sản xuất nghêu giống, kết hợp nuôi trồng các loài thủy sản khác trên sân nghêu).

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre sẽ tiến hành xác định lại giá đất bãi bồi ven biển có tài nguyên thủy sản để làm căn cứ tính tiền cho thuê đất đối với các hợp tác xã thủy sản trong tỉnh.

Các lực lượng chức năng phối hợp theo dõi, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức quản lý sử dụng đất bãi bồi ven biển, trong giữ gìn trật tự an ninh các xã ven biển.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị các huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND các xã có hợp tác xã thủy sản, xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, quản lý hợp tác xã thủy sản trên địa bàn.