Các ngân hàng thương mại cần hỗ trợ các doanh nghiệp ngành thép

ThienNhien.Net – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Văn bản số 11170/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện hỗ trợ ngành Thép.

Cụ thể, các NHTM thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay không trả nợ đúng hạn của các doanh nghiệp ngành Thép do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới làm cho sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, chậm tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm.

Trường hợp các doanh nghiệp ngành Thép gặp khó khăn về tài chính, các tổ chức tín dụng căn cứ tình hình thực tế để xem xét gia hạn nợ, xử lý nợ vay theo quy định hiện hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì sản xuất.

Đồng thời, các NHTM cần tiếp tục xem xét, thẩm định hồ sơ vay mới của doanh nghiệp ngành Thép trên cơ sở hiệu quả của dự án, phương án sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng để hỗ trợ các doa.