Bắc Giang: Quy hoạch vùng trồng rau an toàn

ThienNhien.Net – Những năm gần đây, diện tích đất canh tác nông nghiệp ở các xã ngoại thành thành phố Bắc Giang bị thu hẹp hơn do tốc độ đô thị hoá nhanh, cùng với sự hình thành các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư mới kéo theo sự gia tăng dân số dẫn đến nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng tăng. Trước thực tế đó, UBND thành phố Bắc Giang quyết định triển khai quy hoạch 2 xã Đa Mai và Song Mai thành vùng trồng rau an toàn, giúp cho người nông dân có thu nhập ổn định.


Theo đó, đối tượng quy hoạch là các hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện trồng rau an toàn, rau chế biến theo quy định và có nhu cầu tham gia trồng.

Thành phố quy định rõ, vùng sản xuất rau an toàn, rau chế biến phải có quy mô ít nhất từ 1 ha trở lên và không quá 10 ha/vùng và quy hoạch ở vùng có một số ruộng đã chuyển đổi trồng rau.

Đồng thời, khi quy hoạch phải tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng các vùng sản xuất rau; lập hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận đủ điều kiện sản xuất; triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ kinh phí để việc trồng rau an toàn, rau chế biến thu được kết quả thiết thực.

Trong những năm qua, thành phố cũng đã xây dựng thành công các mô hình điểm sản xuất rau sạch, rau an toàn, hoa ly, hoa loa kèn có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới và công nghệ cao (như sản xuất trong nhà lưới, dùng hệ thống tưới phun tự động…) ở Song Mai, Đa Mai.

Để khẳng định sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh và tạo ra bước chuyển mạnh, đột phá trong cơ cấu kinh tế, Thành phố đã triển khai hệ thống phân phối các loại thực phẩm sạch trên địa bàn, kể cả ở trong các siêu thị làm cơ sở tiến tới xây dựng một số thương hiệu thực phẩm sạch, an toàn Bắc Giang.