Tập huấn "Giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu cho các thành phố biển"

ThienNhien.Net – Ngày 18/2, tại thành phố Đà Nẵng, Chương trình tập huấn quốc tế ‘Giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu cho các thành phố biển’ do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chương trình CITYNET tổ chức, đã được khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các chuyên gia và các nhà quản lý quốc tế về môi trường, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và Đại học Đà Nẵng.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn trong công tác hoạch định các chính sách, các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra tại các thành phố biển, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố trong công tác này.

Tham dự lớp học, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về nguy cơ về sự thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, xây dựng năng lực cho chính quyền địa phương, các hoạt động giảm thiểu rủ ro do thiên tai của liên thành phố và chính quyền, hoạt động cộng tác với khối doanh nghiệp tư nhân, chia sẻ và phối hợp giữa các thành phố, thực hành các bài tập về đánh giá rủi ro đô thị để đưa ra các chiến lược giảm thiểu rủi ro, bài tập về sự phục hồi và thích nghi các thảm hoạ khí hậu tại các thành phố…