Đồng Tháp: Tập huấn nuôi cá lóc trong bể che bạt ni-lông

ThienNhien.Net – Nhằm giúp bà con nông dân hiểu biết thêm những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để nuôi cá thành công, ngày 06/05/2010, Trạm khuyến nông thị xã Hồng Ngự và Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cá lóc trong bể lót bạt nilon.


Tại lớp tập huấn, các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp đã hướng dẫn các bước trong quá trình nuôi như thiết kế bể nuôi, cách chọn con giống tốt, cách sử dụng thức ăn công nghiệp và cách phòng trị bệnh cá trong quá trình nuôi…đối với mô hình nuôi cá lóc trong bể che bạt ni-lông.

Đây là mô hình có thể áp dụng cho các hộ có diện tích đất nhỏ hoặc tận dụng những khoảng sân, đất trống nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo rất hiệu quả.

Qua đây, bà con nông dân đã đề nghị Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh và Trạm khuyến nông thường xuyên mở những lớp tập huấn như thế này để cung cấp những kiến thức mới giúp bà con nuôi cá ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.