Dự án an toàn nông nghiệp và chương trình khí sinh học ở Sơn La

ThienNhien.Net – Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học tỉnh Sơn La” từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).


Sơn La là một trong 16 tỉnh, thành trong cả nước được tham gia thực hiện dự án. Dự kiến khoảng 6,5 triệu nông dân trong số 3,6 triệu hộ gia đình sẽ được hưởng lợi từ dự án. Với mục tiêu dài hạn của dự án là tăng thu nhập và việc làm trong ngành nông nghiệp; nâng cao sức khoẻ và năng suất lao động do giảm thiểu ngộ độc thực phẩm; phát triển ngành khí sinh học bền vững định hướng thị trường nhằm cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân.

Riêng đối với tỉnh Sơn La triển khai 2 hợp phần chính là: Hợp phần nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp thực hiện tại 6 huyện: Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu và Mai Sơn. Trong đó các hoạt động chính sẽ tập trung tại hai huyện Thuận Châu và Mộc Châu. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 là: quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất chè an toàn tại các vùng sản xuất chè tập trung trên địa bàn; xây dựng 3 mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; đầu tư xây dựng nhà giới thiệu sản phẩm chè an toàn trên địa bàn huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Thành phố Sơn La; hỗ trợ 10 – 15 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh chè được cấp chứng nhận sản phẩm chè an toàn vào cuối năm thứ 5 của dự án; xây dựng năng lực đánh giá, giám sát cấp tỉnh và hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì bền vững các chứng chỉ; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và đào tạo nghề cho các hộ nông dân tham gia sản xuất chè theo quy trình sản xuất chè an toàn; trồng mới thay thế 170 ha chè cũ già cỗi bằng các giống chè có năng suất, chất lượng cao, ít bị phụ thuộc vào việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Hợp phần phát triển chương trình khí sinh học thực hiện tại 11 huyện, thành phố, trong đó ưu tiên thực hiện tại các vùng chăn nuôi tập trung. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 là: hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình xây dựng 500 công trình khí sinh học loại nhỏ; đầu tư quy hoạch và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng chăn nuôi an toàn sinh học; đầu tư thí điểm 3 – 10 mô hình công trình khí sinh học loại vừa và lớn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đào tạo và tổ chức giám sát, đánh giá phát triển chương trình khí sinh học trên địa bàn.

Tổng vốn đầu tư cho dự án tại tỉnh Sơn La là 3,201 triệu USD, trong đó vốn vay ADB chiếm 86,9 %, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 13,1 %; được thực hiện từ tháng 06/2009 đến 06/2015.