Quảng Bình: Sẽ tổ chức Festival Biển và Hải đảo 2010

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010 sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 6 tới. Tuần lễ này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Năm quốc tế về Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và Ngày Đại dương thế giới 8/6. Trong đó, chủ đề của ngày Đại dương thế giới sẽ là “Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sự sống của Đại dương”.


Trọng tâm của Tuần lễ này là chương trình Festival Biển và Hải đảo Việt Nam do UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Ngoài Festival trên, nhiều hoạt động khác cũng được diễn ra trong Tuần lễ Biển và Hải đảo như: Hội chợ triển lãm và xúc tiến thương mại về kinh tế biển (từ ngày 4 đến 06/06); chương trình Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, “Ngày Đại dương thế giới” và “Năm quốc tế về Đa dạng sinh học”; thi vẽ tranh cát với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam với biển, đảo quê hương”…