Sớm đưa Ban chỉ đạo 79 vào hoạt động

ThienNhien.Net – Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) 79 diễn ra sáng 13/2/2009 tại Hà Nội, theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Trưởng BCĐ 79, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận Quy chế hoạt động của BCĐ liên ngành thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học”; thảo luận Danh mục các hành động ưu tiên thực hiện QĐ 79/2007/QĐ-TTg…

Trước đó, ngày 21/11/2008 Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã ký Quyết định thành lập BCĐ liên ngành thực hiện kế hoạch hành động Quốc gia về Đa dạng sinh học, với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính…
 
BCĐ có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án, đề án và kế hoạch nhằm thực hiện Kế hoạch hành động của các ngành và địa phương; chỉ đạo hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học. Kèm theo đó là Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc thành lập Văn phòng giúp việc BCĐ liên ngành.
 Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng – Trưởng BCĐ Phạm Khôi Nguyên đề nghị đại diện các Bộ, ngành tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản cho Dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ và Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng BCĐ 79. Thành viên BCĐ có trách nhiệm tổng hợp lại những vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học từ trước tới nay, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để BCĐ 79 sớm đi vào hoạt động.