TP.HCM: Xây dựng Đề án phân loại chất thải rắn tại nguồn

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả thực hiện thí điểm trong thời gian qua để xây dựng Đề án triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn TP trong tháng 05/2010.


Nội dung Đề án cần đảm bảo tính đồng bộ, có lộ trình thực hiện, đề xuất chính sách khuyến khích xã hội hóa và có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng và UBND các quận-huyện rà soát, hoàn chỉnh việc quy hoạch hệ thống trạm thu gom, trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn TP; dự thảo Quy định thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn TP; phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính rà soát và kiến nghị tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

Cùng thời điểm này, UBND TP.HCM vừa giao Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP tiếp nhận quản lý, vận hành và bảo dưỡng Trạm bơm nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè (gói thầu số 8) thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè).

UBND TP cũng chấp thuận việc sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt để thực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng trạm bơm nói trên theo hình thức thực thanh thực chi.