Đề án quy hoạch cấp, thoát nước, xử lý chất thải rắn ở ĐBSCL

ThienNhien.Net – Mới đây, tại Cà Mau, Phân viện Quy hoạch đô thị – nông thôn miền Nam (Bộ Xây dựng) đã báo cáo Đề án “Quy hoạch cấp, thoát nước và khu xử lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” để lấy ý kiến đóng góp từ các ban, ngành.


Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL gồm 4 tỉnh: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Đề án đã báo cáo tổng quan về quy hoạch vùng ĐBSCL và định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm; thực trạng, quy hoạch về cấp, thoát nước, khu xử lý chất thải rắn; đánh giá tác động môi trường chiến lược.

Theo quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm đến 2015, 2 nguồn nước được sử dụng là nước mặt và nước ngầm. Sau năm 2015 xây dựng nhà máy nước cấp vùng lấy nước mặt từ sông Tiền, sông Hậu và hạn chế sử dụng nước ngầm.

Đề án cũng đề cập đến từng định hướng cụ thể về thoát nước thải cho khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn; ngăn ngừa giảm thiểu chất thải rắn từ nguồn thu hồi tái chế, tái sử dụng; xây dựng bồn chôn lấp hợp vệ sinh cấp vùng, huyện, đô thị giai đoạn tới 2015; sử dụng công nghệ xử lý tổng hợp và thu gom, xử lý nước rỉ rác, phấn đấu tỷ lệ chôn lấp đạt 15%, bố trí khu xây lắp chất thải rắn độc hại riêng.

Sau khi nghe đơn vị trình bày báo cáo, các ngành chức năng ở 4 tỉnh đều cơ bản thống nhất với Đề án, tuy nhiên các đại biểu cho rằng, đơn vị lập quy hoạch nên tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành, cần xem xét kỹ hiện trạng phù hợp quy hoạch chung của toàn khu vực. Đề án cũng cần thu thập, cập nhật số liệu thật chính xác; đồng thời cần có dự báo về mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong tương lai tới sự phát triển của vùng và đề ra giải pháp xử lý cụ thể, cách tổ chức thực hiện; làm rõ hơn khả năng sử dụng nguồn nước mặt và nước ngầm; trong quy hoạch nên đề cập đến những yếu tố biến đổi khí hậu.

Với báo cáo quy hoạch lần này, về cơ bản, Đề án đã được các thành viên trong cuộc họp đồng thuận. Đơn vị lập Đề án quy hoạch sẽ tiếp thu các ý kiến và điều chỉnh lần cuối để trình các bộ, sau đó trình Chính phủ phê duyệt.