Công bố chất lượng không khí tại 31 điểm quan trắc và các “điểm nóng”

Kết quả quan trắc đợt 4 năm 2020 của Tổng cục Môi trường cho thấy môi trường không khí ở miền Bắc đã được cải thiện. Ô nhiễm bụi lơ lửng (TSP) chỉ xuất hiện tại một vài trị trí gần khu công nghiệp…

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công bố báo cáo đánh giá chất lượng môi trường không khí đợt 4 năm 2020 tại miền Bắc dựa trên kết quả quan trắc tại 31 điểm quan trắc ở các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm và một số “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị, khu công nghiệp.

Theo báo cáo, thời điểm thực hiện quan trắc môi trường không khí đợt 4 diễn ra trong thời gian từ ngày 8/5 đến 25/5. Trong thời gian quan trắc, nhiệt độ và độ ẩm có sự chênh lệch cao trong ngày. Nhiệt độ dao động khoảng từ 28,6-37,2 độ C; độ ẩm tương đối trong không khí khoảng từ 63,7-77,2%.

Hướng gió chủ đạo tại các thời điểm quan trắc là hướng Đông Nam và Đông Bắc. Vận tốc gió trung bình 1,0 m/s. Thời tiết chung của toàn vùng có độ ẩm cao. Điển hình như khu vực khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, có thời điểm lên đến 77%.

Kết quả quan trắc đợt tháng Năm cho thấy có 2/7 thông số có giá trị vượt giới hạn cho phép, trong đó thông số tổng bụi lơ lửng có 8/93 giá trị vượt giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam, chiếm tỷ lệ 8,6%.

Thông số tiếng ồn có 83/93 giá trị vượt giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam, chiếm tỷ lệ 89%. Các thông số còn lại có giá trị nằm trong ngưỡng quy định.

Nhìn chung, môi trường không khí các tỉnh miền Bắc trong đợt 4 được cải thiện hơn so với cùng thời kỳ quan trắc tháng 5/2019. Đặc biệt là thông số bụi lơ lửng, thời điểm quan trắc, ô nhiễm chỉ xuất hiện tại một vài trị trí gần khu công nghiệp.

Tại các vị trí quan trắc khác như trên trục đường giao thông, khu dân cư, giá trị bụi lơ lửng giảm mạnh và nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.

Chất lượng môi trường không khí và nước tại Khu vực phía Bắc đợt 4 năm 2020.

Giá trị bụi lơ lửng trong đợt tháng 5/2020 giảm mạnh tại hầu hết các vị trí quan trắc gần khu công nghiệp.

Phần lớn các điểm trắc gần khu công nghiệp của các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương có giá trị bụi lơ lửng nằm trong giới hạn cho phép. Ngoại trừ tại điểm khu công nghiệp Như Quỳnh (Hưng Yên), khu công nghiệp Quang Minh (Vĩnh Phúc) tăng và vượt nhẹ so với giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.

Tại các nút giao thông, giá trị bụi lơ lửng trong đợt tháng 5/2020 giảm mạnh so với cùng kỳ quan trắc tháng 5/2019, toàn bộ 100% các điểm thực hiện quan trắc có giá trị bụi lơ lửng nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.

Tại khu dân cư mức độ ô nhiễm bụi lơ lửng đợt tháng 5/2020 giảm so với thời điểm tháng 5/2019. Các giá trị bụi lơ lửng tại khu dân cư đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.

Đối với các thông số khác Cacbon monoxit (CO), axit sunfurơ (SO2), nitơ điôxít (NO2),… kết quả quan trắc tại các khu công nghiệp, khu dân cư và nút giao thông cho thấy đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.

Về tiếng ồn, kết quả quan trắc tiếng ồn đợt tháng 5/2020 cho thấy có 27/31 vị trí quan trắc có tiếng ồn chạm ngưỡng và vượt giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam, áp dụng với khung thời gian từ 6-21 giờ.

Mức ồn thấp nhất tại điểm quan trắc khu khu dân cư gần cảng Sơn Dương, cao nhất đo được tại điểm quan trắc khu công nghiệp Như Quỳnh-Hưng Yên.

So sánh với kết quả quan trắc tháng 5/2019 cho thấy mức ồn trong tháng 5/2020 có xu hướng tương đồng và giảm nhẹ tại hầu hết các điểm quan trắc.