Nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực

ThienNhien.Net – Mới đây, Cục Kiểm lâm Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm tại 6 tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau, Gia Lai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Kon Tum. Cảnh báo được đưa ra khi đến ngày 19/02 một số khu vực ở các địa phương này có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.


Theo đó, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống cháy rừng đã yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trong danh sách cảnh báo thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt ở các khu vực đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Với cấp V, nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng cũng yêu cầu các địa phương có rừng được cảnh báo ở cấp IV, cấp nguy hiểm cần có các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả vì thời tiết khô hạn còn có thể kéo dài.

Trước đó, từ đầu năm 2010, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ở nhiều địa phương đã diễn ra tình trạng khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt là vụ cháy rừng lớn xảy ra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) ngày 08/02/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12/02/2010 yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay các biện pháp phòng, chữa cháy rừng (PCCR).

Chỉ thị nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn địa phương. Công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC rừng và các biện pháp kỹ thuật để PCCC rừng cần được tăng cường, đồng thời xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC rừng ở các cộng đồng dân cư thôn, buôn nơi có rừng.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) rà soát quy chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCC rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên tổ chức cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong thời kỳ khô hạn.

Tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy, đặc biệt là khu vực trong rừng và gần rừng. Trong thời kỳ cao điểm khô hạn cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy ở những vùng theo quy hoạch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Cục Kiểm lâm thường xuyên theo dõi, tổ chức dự báo cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Website của Cục Kiểm lâm để dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên phạm vi cả nước.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương trong việc chữa cháy rừng.