Lấy ý kiến về Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

ThienNhien.Net – Từ ngày 21/04 – 01/05, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trưng bày các bản vẽ Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội định hướng đến năm 2030 – tầm nhìn đến năm 2050 tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) để lấy ý kiến nhân dân.


Triển lãm sẽ trưng bày bản vẽ quy hoạch tổng thể không gian, các bản vẽ về hạ tầng kỹ thuật, mô hình sa bàn và phim minh hoạ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội nhằm lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân để nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là Đồ án quy hoạch được xem xét kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay và thu hút sự quan tâm của cả giới chuyên môn lẫn người dân với mong muốn Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội phải xứng tầm Thủ đô nghìn năm tuổi.

Triển lãm mở cửa hàng ngày từ 8h-17h.


Cụ thể hóa quy hoạch Hà Nội

Quy hoạch Hà Nội: Sẽ mở rộng vành đai xanh

Quy hoạch Thủ Đô trình HĐND TP.Hà Nội