Cà Mau xóa nhà vệ sinh trên sông

ThienNhien.Net – Cà Mau là một trong những địa phương đã thực hiện khá tốt Chỉ thị 200/TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, tình trạng xây cất nhà vệ sinh ngay trên sông lại tái diễn ở Cà Mau, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.


Qua số liệu điều tra của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Cà Mau tại 15 xã thuộc huyện U Minh, Thới Bình và thành phố Cà Mau thì tỷ lệ người dân nông thôn tiếp cận với nhà tiêu hợp vệ sinh còn thấp. Một số người dân nông thôn còn sử dụng cầu tiêu trên sông, rạch, ao, đìa… gây ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh, không đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Ngành y tế cho biết, về mặt môi trường và mỹ quan, cầu vệ sinh trên sông ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước và vệ sinh phòng dịch trong vùng. Ngoài việc gây ô nhiễm môi trường nước mặt như sông ngòi, ao hồ, đầm…nguồn nước ô nhiễm hữu cơ này có thể tiếp tục xâm nhập vào nước ngầm và các nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt.

Trước tình trạng này, tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xử lý triệt để nhà vệ sinh trên sông. Các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động trong nhân dân thay đổi thói quen thiếu ý thức, thiếu hiểu biết về bảo vệ môi trường, từng bước tháo dỡ “cầu tôm”, “cầu cá”, triển khai xây dựng mô hình cầu tiêu hợp vệ sinh.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường cũng đã lựa chọn những mô hình nhà tiêu, hố xí phù hợp với từng cụm, tuyến dân cư, từng hộ gia đình như: xây nhà tiêu 2 ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại… để người dân lựa chọn có tính đến các điều kiện về kinh tế đối với từng hộ dân.

Trong những tháng vừa qua, liên tiếp các đội tình nguyện tại địa phương đã trực tiếp đi tìm hiểu khó khăn của mỗi gia đình, từ đó có biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách làm, thậm chí làm giúp những gia đình neo đơn.

Bên cạnh đó, đối với các hộ gia đình nghèo, UBND tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ người dân xây nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh hoặc cho vay để các hộ triển khai mô hình này, góp phần cải thiện môi trường của dòng sông.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành, các tổ chức đoàn thể thì ý thức, trách nhiệm của người dân trong vấn đề trên là yếu tố quan trọng.