Quản lý không gian xây dựng ngầm- hướng phát triển đô thị hiện đại

ThienNhien.Net – Theo xu hướng phát triển của đô thị hiện đại, việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng không gian đô thị ngầm đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đây cũng là những nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định nói trên có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2010 và thay thế cho Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị.

Các loại công trình ngầm đô thị được khuyến khích đầu tư xây dựng gồm:

– Công trình giao thông ngầm và bãi đỗ xe ngầm;

– Công trình đầu mối kỹ thuật ngầm;

– Cống, bể kỹ thuật, hào, tuy nen kỹ thuật.

Theo như Nghị định mới, Chính phủ thống nhất quản lý trên cơ sở giao UBND cấp tỉnh quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị trên địa bàn mình quản lý. UBND cấp tỉnh quyết định việc cho tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị.