WB hỗ trợ Việt Nam đổi mới khoa học công nghệ

ThienNhien.Net – Trong buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Janamitra Devan sáng 01/04 vừa qua, WB đã cam kết sẽ giúp Việt Nam tổ chức hội thảo về đổi mới khoa học công nghệ, đồng thời sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng một dự án về vấn đề này


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hỗ trợ của WB đối với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đổi mới khoa học công nghệ (KHCN) để phát triển kinh tế- xã hội.

Theo đó, Phó Thủ tướng đã đề xuất WB hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tổ chức hội thảo về đổi mới KHCN trong năm 2010, coi đó là tiền đề để WB phối hợp với Chính phủ Việt Nam xây dựng một dự án về đổi mới KHCN trong thời gian tới.

Ông Janamitra Devan đã đồng ý với ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và cho rằng mảng KHCN giữa khu vực công và khu vực tư là rất cần thiết, trong đó khu vực công đóng vai trò dẫn dắt, còn khu vực tư sẽ đóng vai trò tạo môi trường.

Ông Janamitra Devan cũng bày tỏ mong muốn sẽ được hỗ trợ trực tiếp Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực KHCN. Ngay trong năm nay, WB sẽ giúp Việt Nam tổ chức hội thảo về đổi mới KHCN, sau đó sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng một dự án về vấn đề này.