Giả thuyết mới về tổ tiên của loài người

ThienNhien.Net – Loài vượn thường leo trèo và sống trên cây nhiều khả năng là tổ tiên của con người chứ không phải loài vượn thường đi bằng 4 chân sống dưới mặt đất. Đây là nội dung một nghiên cứu do các nhà khoa học Canada và Mỹ thực hiện. Công trình này có thể làm đảo lộn thuyết tiến hóa của loài người.


Nhà khoa học Canada Tracy Kivell đã cùng các đồng nghiệp tại Đại học Toronto và Đại học Duke (Mỹ) nghiên cứu xương cổ tay của các động vật linh trưởng thời tiền sử và phát hiện rằng con người có nhiều khả năng là giống nòi của một loài vượn sống trên cây sau đó xuống mặt đất và đi lại bằng 2 chân.

Nhóm các nhà khoa học này cho rằng, có những sự khác biệt cơ bản giữa xương cổ tay của khỉ đột và tinh tinh chứng tỏ 2 loài này những sự tiến hóa khác biệt nhau trong quá trình chuyển từ đi lại bằng 4 chân sang đi lại bằng 2 chân. Vì thế, theo họ, con người thời tiền sử có lẽ đã biết đi lại bằng 2 chân từ trên các cành cây trước khi chuyển xuống sống dưới mặt đất.

Kết luận mới này của các nhà khoa học Canada và Mỹ chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi nhưng đó cũng là một trong rất nhiều lời giải cho câu hỏi bí ẩn về sự tiến hóa của con người.

Từ khi cuốn “Nguồn gốc về các giống loài” của nhà khoa học Anh Charles Darwin ra đời vào thế kỷ 19 đến nay, đã có rất nhiều tranh cãi về việc con người đã tiến hóa như thế nào để có thể đi lại bằng 2 chân và cuối cùng trở nên có trí tuệ.

Đa số các nhà nghiên cứu cho rằng loài vượn trước đây sinh sống dưới mặt đất đi lại bằng 4 chân và sau đó thích nghi dần để có khả năng đi bằng 2 chân rồi sau đó mới chuyển lên sống trên cây khoảng 70 triệu năm trước.