Thủ tướng tiếp tục có ý kiến về vấn đề gây ô nhiễm sông Hiến

ThienNhien.Net – Sau rừng Phia Oắc, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra một số thông tin báo Lao Động nêu về thực trạng khai thác vàng làm biến dạng dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước sông Hiến.

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về sự việc ở rừng Phia Oắc

Văn bản này được ban hành sau khi loạt bài điều tra tình trạng khai thác vàng (cả có phép và không phép) đang làm biến dạng dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước các con sông Bằng, Hiến của tỉnh Cao Bằng được đăng tải trên báo Lao Động, trang tin Con người và Thiên nhiên và một số trang tin điện tử khác trong các ngày 23 và 24/03/2010. 

Sông Bằng, sông Hiến là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt hàng ngày cho hơn 5 vạn dân thị xã Cao Bằng và các thị trấn của tỉnh. UBND tỉnh Cao Bằng đã biết sự việc nên đã thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhưng đến nay tình trạng khai thác vàng trên địa bàn này vẫn diễn biến phức tạp, để lại hậu quả nghiêm trọng về môi trường sinh thái, ô nhiễm nguồn nước và phát sinh các tệ nạn xã hội.

Cổng TTĐT Chính phủ ngày 31/03/2010 đã trích dẫn công văn nêu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra sự việc nêu trên nếu đúng phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.