Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL

ThienNhien.Net – Việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (The Mekong Delta Economic Cooperation – gọi tắt là MDEC) hàng năm nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của vùng, cũng như khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có của từng địa phương và vùng, đem lại sự tăng trưởng bền vững.


Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 388/QĐ-TTg về việc tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) hàng năm với mục tiêu MDEC sẽ là một hoạt động liên kết mở nhằm tăng tính hợp tác và liên kết giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng này, hợp tác và liên kết giữa vùng với các địa phương ở trong nước…., phát huy tiềm năng kinh tế to lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo Quyết định, thành viên Ban Chỉ đạo MDEC gồm đại diện lãnh đạo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và các tỉnh, thành phố trong vùng. Trong đó, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC định kỳ tổ chức hàng năm, đưa ra các quyết định cao nhất trong khuôn khổ của MDEC, bao gồm các nội dung như sơ kết công tác thực hiện các kiến nghị của MDEC hàng năm được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và chỉ đạo cũng như thống nhất các nội dung, chương trình và hoạt động trong khuôn khổ MDEC hàng năm và những vấn đề hợp tác khác.

Kinh phí hoạt động của MDEC hàng năm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Theo thông tin từ MDEC, năm 2010 Diễn đàn này dự kiến sẽ tổ chức tại Kiên Giang với chủ đề “Phát huy lợi thế sông biển, phát triển kinh tế bền vững vùng ĐBSCL”.

Đặc biệt, Diễn đàn năm 2010 có sự hợp tác, hỗ trợ của TP.HCM trong việc tổ chức Tuần lễ ĐBSCL tại TP.HCM với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND các tỉnh thành trong vùng, gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

MDEC đã 3 lần tổ chức thành công, mỗi năm tập trung vào một chủ đề: “ĐBSCL trước xu thế hội nhập WTO” (2007); “Phát triển hạ tầng giao thông vận tải ĐBSCL” (2008) và “Phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL thời kỳ hội nhập” (2009).